top of page

NLdigital groeit door strategische planning

Branche-organisatie NLdigital wil groeien. Het zocht naar een nieuwe positionering, strategisch plan en een organisatie die dat waar kon maken. Wij reikten de ideeën, ervaringen en instrumenten (OGSM) aan, zodat de organisatie zelf haar toekomst kon bepalen.

The Challenge

Door de snelle verandering in de ICT-markt, ontstond er een groeiende behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief voor de branchevereniging NLdigital. Terwijl aan de ene kant lidmaatschap van een brancheorganisatie in Nederland steeds minder vanzelfsprekend is, groeit en verbreedt de ICT/ digitale markt juist. Nieuwe organisaties die niet snel geneigd zijn om zich bij een brancheorganisatie aan te sluiten. Welke rol moet NLdigital in de toekomst innemen, wat is de ambitie en welke diensten sluiten daar bij aan? Maar ook, hoe wordt er voor gezorgd dat de ambities ook waargemaakt worden? In 2018 vroeg NLdigital, WhatMatterZ een toekomstbestendige strategie en organisatie te ontwikkelen en een start te maken met de transformatie.

De oplossing

NLdigital is samen met WhatMatterZ een strategische traject gestart, met het WhatMatterZ Transformatiemodel© als leidraad. Gekeken is naar de toekomstige (brand) positionering, reputatie, strategisch driejarenplan op basis van de OGSM-methodiek, de organisatiestructuur en interne aansturing van het kantoor. Gedurende het gehele project is de hele organisatie intensief betrokken bij de voortgang en beslissingen.

Gestart werd met een grondige (SWOT)-analyse van de situatie, op basis van interne en externe interviews gevolgd door een tweedaagse OGSM strategie-workshop met management en interne specialisten. Tijdens deze workshop zijn de lange termijn doelstellingen, KPI’s en 4 strategische uitgangspunten bepaald. Daarnaast zijn voor iedere strategie de key projecten gedefinieerd inclusief tijdspad en verantwoordelijkheden. Tijdens de uitwerkfase is aan de verdere detaillering en onderbouwing van de strategie gewerkt.

Omdat de organisatie een flinke strategische wending maakte, is er een interne organisatiestrategie aan de OGSM toegevoegd. Samen met WhatMatterZ is naar de structuur, aansturing, besluitvorming, skills en capaciteit van de organisatie gekeken en zijn de eerste wijzigingen doorgevoerd.

Het strategisch plan vormde tevens de basis voor de nieuwe merkpositionering van NLdigital. Samen met alle de afdelingen is gewerkt aan een gedegen plan, in lijn met de nieuwe visie en ambitie van de organisatie.

 

Het resultaat

De organisatie heeft een heldere visie op de toekomst, merkpositionering en een duidelijke focus op groei en impact. De nieuwe organisatie is nu beter in staat om de strategie uit te voeren. Het alloceren van resources en budgetten en slagingskansen van projecten zijn sterk verbeterd. Door het OGSM-instrumentaria heeft het management tevens meer focus op de aansturing van de lange termijnstrategie. Daarnaast zijn de prioriteiten en verantwoordelijkheden in de organisatie duidelijker. Na aanleiding van de nieuwe positionering kreeg Nederland ICT in juni 2019 een nieuwe naam: NLdigital.   

Niet alleen onze sector verandert snel, maar ook de rol van onze branchevereniging. Om daar sturing aan te geven zijn we als team met een OGSM-strategietraject gestart. Door de hele organisatie bij de ontwikkeling te betrekken, hebben we een gedragen visie en ambitie voor de organisatie neergezet en duidelijke strategische prioriteiten vastgesteld. Daarnaast helpt de OGSM-governance ons bij de uitvoering, bijsturing en monitoring. Daardoor houden we focus op onze strategie.

Lotte de Bruijn, Directeur NLdigital

bottom of page