PUBLIC & REGULATORY AFFAIRS MATTERZ

Werk met politici, overheden en toezichthouders bij ontwikkeling en implementatie nieuwe wet- en regelgeving.

Wat moet je doen en waar moet je aankloppen als je bedrijfsvoering van politieke besluitvorming en overheidsbeleid afhangt? WhatMatterZ helpt met de ontwikkeling van een Public Affairs-strategie en behartigt uw belangen bij politici, beleidsmakers en andere stakeholders. Wij beschikken tevens over de juridische en procedurele kennis, politieke antenne én het netwerk die nodig zijn om succesvol invloed te hebben.

ONZE DIENSTEN

 

Opbouwen relevant netwerk
Wij leggen voor u contacten met relevante stakeholders waaronder ministeries, toezichthouders, gemeenten, Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers. 
 

Beleidsontwikkeling
Wij staan organisaties bij om bestaande wet- en regelgeving te veranderen en adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe. Zo helpen wij bij het inhoudelijk input leveren bij de ontwikkeling van nieuwe wetsvoorstellen, zienswijzen en consultaties. Tevens adviseren wij over de communicatie met overheden en treden op namens de organisatie, indien nodig. 

 

Impactanalyse wetgeving

Voor veel organisaties is het van groot belang te begrijpen welke invloed nieuwe wet- en regelgeving heeft op hun organisatie, voordat deze van kracht wordt. Wij verzorgen heldere en op maat gesneden analyses ten aanzien van de impact van nieuwe wetgeving op uw organisatie of branche.


Organisatieveranderingen
Om als organisatie of branche nieuwe wet- en regelgeving te adapteren zijn er vaak aanpassingen nodig. Zo kunnen er veranderingen nodig zijn van processen, systemen en producten en is er impact op marketing-, operations- of human resourcesorganisatie. WhatMatterZ biedt ondersteuning bij implementatie van de veranderingen, zodat u tijdig klaar en volledig compliant bent.  

 

Neem contact op voor meer informatie over onze Public & Regulatory Affairs diensten.