REPUTATIE & ISSUE MANAGEMENT MATTERZ

Neem regie over de beeldvorming en manage issues.

“De perceptie over onze organisatie, klopt niet met de werkelijkheid.” Als dit gegeven succes in de weg staat, praat dan eens met ons. Wij werken aan uw reputatie door u te adviseren over uw beleid en communicatie en ontwikkelen een integrale actieplan naar medewerkers, media, klanten en belangengroeperingen. Daarnaast worden wij ingezet het managen van kort- en langlopende issues.

 

ONZE DIENSTVERLENING
 

REPUTATIESTRATEGIE
Wij ontwikkelen reputatiestrategieën die impact hebben op het succes van de organisatie. Daarbij stellen wij uw huidige reputatie vast (en waarom dat zo is), en bepalen samen wat de gewenste reputatie moet worden. Middels een concreet actieplan en dashboard helpen wij u uw reputatie meetbaar verbeteren. 

ISSUEMANAGEMENT
Iedere organisatie en industrie kent zijn eigen issues die op korte of langere termijn de business continuity, reputatie of groei in de weg staan. Dit zijn complexe problemen met maatschappelijke impact, juridische of regulatory implicaties.  In aantal gevallen kan publieke en politieke interesse tot langdurige reputatie- of financiële schade leiden Wij geven strategisch advies en bieden operationele support om de zaken goed op te lossen of eventuele schade te beperken. 

THOUGHT LEADERSHIP

Bekendheid genereren voor een organisatie is één. Maar om als merk een autoriteitspositie op te bouwen is meer voor nodig.  Wij werken structureel en creatief aan uw Thought Leadership positie, gebruikmakend van de in uw organisatie aanwezige visie en kennis. Dat doen we door onderzoek te doen, samen te brainstormen en onderwerpen te selecteren om daarna door middel van storytelling het publiek of beslissers te boeien en inspireren. Ons werk varieert van het maken editorial content, presentaties, whitepapers, onderzoeken tot het arrangeren van media-interviews, ontbijtsessies, seminars en campagnes.

 

Neem contact op voor meer informatie over onze dienstverlening.