STRATEGIE & TRANSFORMATIE MATTERZ

Focus de organisatie en betrek medewerkers bij de toekomst.

Strategie gaat om focus, keuzes maken en discipline in de uitvoering. Wij bieden die externe blik, ervaring en robuuste projectmanagement die daarbij onmisbaar is. Met het managementteam of een afdeling werken we aan een nieuwe stip op de horizon: van het formuleren van een purpose, missie, concrete organisatiedoelenstellingen tot een operationeel meerjarenplan. In combinatie met een solide sturingsmodel en impactvolle communicatie brengen we samen een nieuwe koers tot stand. WhatMatterZ is gelieerd aan Archpoint Business Consulting, een wereldwijd opererende adviesorganisatie op het gebied van strategie, OGSM en organisatie.  Voor meer informatie: https://archpointgroup.com/consulting.

Het Transformatiemodel


Aan de hand van ons WhatMatterZ Transformatiemodel © helpen we de organisatie beter inzicht te krijgen in de onderlinge relaties tussen business strategie, organisatie, communicatie en producten. Het resultaat is dat de organisatie effectief op alle gebieden mee verandert. 

Het Transformatiemodel
Het OGSM Model

OGSM

 

Voor het maken van strategische plannen werken wij met de OGSM-methodiek. OGSM dat staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Wereldwijd maken duizenden grote en kleine organisaties gebruik van deze methode. De OGSM is een handzaam (1A4!) document waarin de gehele organisatiestrategie, van missie, KPI’s tot strategische projecten en planning, in wordt gevat.

Ons stappenplan

 

  1. Tijdens de analysefase krijgen we op basis van deskresearch en interviews met interne en externe stakeholders een goed beeld van de huidige stand van zaken.
     

  2. In een tweedaagse workshop met management en interne specialisten worden de lange termijn doelstellingen, KPI’s en strategische uitgangspunten bepaald. Daarnaast worden de strategische projecten gedefinieerd, inclusief tijdspad en verantwoordelijkheden.
     

  3. Uitwerkfase: na de workshop wordt er aan de verdere detaillering en cijfermatige onderbouwing van de strategie gewerkt.
     

  4. Wanneer de OGSM helemaal gereed is, wordt deze door het management team aan de organisatie gepresenteerd. Wij leveren een sturingsmodel mee en kunnen de organisatie ondersteunen bij de implementatie.

Neem contact op voor meer informatie over onze Strategie & Transformatie diensten.