Duurzame groei Tours & Tickets door dialoog met bewoners en bestuur

Met het toenemende toerisme groeit ook het debat over de juiste balans tussen belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven. Tours & Tickets wil graag duurzaam groeien in harmonie met de bewoners en overheid, en zorgen voor een constructieve wet- en regelgeving. Wij hielpen daarbij.

The Challenge

De groei van bezoekersaantallen levert kansen op voor aanbieders van toeristische diensten, zoals Tours & Tickets de aanbieder van excursies en stickets in Nederland en België. Maar de veranderingen in vooral de stedelijke omgeving roepen ook veel vragen op bij burgers en overheden. Daarnaast kunnen nieuwe wet- en regelgeving en vergunningen onnodige obstakels vormen voor een duurzame groei van de organisatie, terwijl het graag in goede harmonie met bewoners wil ondernemen.

De oplossing

Iedere organisatie heeft te maken met een breed scala aan belanghebbenden. Zeker als je zichtbaar actief bent in het publieke domein. Een goede verstandhouding met je omgeving en goede reputatie is dan van cruciaal belang. Niet alleen om begrip te kweken voor het beleid en mispercepties weg te nemen, maar zeker ook om waardevolle input te krijgen vanuit de maatschappij en politiek. Zo kunnen knelpunten worden voorkomen of sneller opgelost.
 
Door een geïntegreerde benadering van Public Affairs (politiek) en Public Relations (media) is gewerkt aan belangenbehartiging en een sterke reputatie. Zo brachten wij onder andere wij het landelijk en lokaal beleid in kaart en verzorgden politieke monitoring, zodat tijdig op beleidsontwikkelingen kan worden ingespeeld. Daarnaast is een relatienetwerk opgebouwd en werd het initiatief genomen voor een constructieve dialoog met bestuurders en belanghebbenden. Ook hielpen we de organisatie bij de discussies en consultaties rondom nieuwe wet- en regelgeving.

Het resultaat

Tours & Tickets kan verder bouwen op een uitstekend relatienetwerk en is als partner van overheden en belangengroepen betrokken bij ontwikkeling van beleid. Hierdoor kunnen zij hun bedrijfsvoering vormgeven die uitzicht geeft op duurzame groei, met een constructief overheidsbeleid en in inachtneming van de belangen van omwonenden. Ook wordt er hard gewerkt aan de verbetering van het imago door lokale cultuurinitiatieven te ondersteunen, waardoor de organisatie investeert in communities waar het actief is.