Kennis regulering geeft VodafoneZiggo slagkracht

De Telecom- en mediamarkten zijn sterk gereguleerd en veranderen razendsnel. VodafoneZiggo zocht een betrouwbare partij die kon helpen bij complexe wet- en regelgevingstrajecten. Wij leveren strategische adviezen, contacten en praktische ondersteuning zodat de organisatie kan ondernemen.

The Challenge

​De gereguleerde telecomsector is flink in beweging en daarom zijn bij VodafoneZiggo wet- en regelgevingstrajecten een cruciaal – dagelijks - onderdeel bij het ondernemen. Vaak gaat het over complexe vraagstukken als fusies, toegang tot frequenties, consumentenwetgeving of compliance met regulering die nog niet is uitgekristalliseerd. Dit zijn trajecten waar vele interne en externe stakeholders mee gemoeid zijn, die onder een publicitair vergrootglas liggen en die grote impact hebben op de toekomst van de organisatie. Daar is een zeer kundige en goed ingespeelde organisatie voor nodig met voldoende slagkracht op elementaire dossiers. VodafoneZiggo beschikt over een zeer vakkundige organisatie met professionele staf die zich met public en regulatory affairs vraagstukken bezighouden, maar de hoeveelheid dossiers en werk fluctueert sterk en soms is er extra specialistische knowhow nodig.

De oplossing

Wij zijn de vaste adviseur van VodafoneZiggo op belangrijke strategische dossiers. Met onze gedegen procedurele en juridische kennis van wet- en regelgeving en ons uitgebreide netwerk, ondersteunen wij de organisatie. Wij leveren inhoudelijke adviezen aan de Directie en staf-afdelingen en ondersteunen bij de uitvoering en communicatie naar externe stakeholders zoals AFM, ACM en Ministeries. Tevens geven we adviezen op nieuwe wetstrajecten (consultaties) voor de telecom en TV- en mediasector, maken impact analyses en helpen bij de implementatie van regelgeving. Daarnaast ontwikkelen wij communicatie voor de dossiers en adviseren wij over de effectieve inrichting van de public en regulatory affairs organisatie.

Het resultaat

Vodafone Ziggo is een succesvolle organisatie met een sterk merk en een uitstekende reputatie. Het wordt door het stakeholderveld (o.a. politiek, overheid, toezichthouders) zeer gewaardeerd om zijn proactieve en professionele houding, cultuur van samenwerken en innovatie en staat met beide benen midden in de maatschappij. Wij dragen hier als trusted advisor aan bij door het leveren van de flexibele schil van specialistische kennis van Telecommunicatie- en Mediawet- en mededingingsregelgeving, stakeholdernetwerk en communicatieadvies. Hierdoor is de organisatie in staat snel op te schalen, specialistische expertise binnen te halen en issues te managen die langdurig om aandacht vragen om zo verder aan het strategisch fundament voor de toekomst te bouwen.