top of page
Ballastnedam wals.png
Ballast Nedam Road Specialties

Strategieontwikkeling: nieuwe wegen naar duurzame groei voor wegenbouwer

Hoe manage je de dagelijkse business én bouw je consciëntieus aan je langetermijnstrategie? Dat vergt een heldere visie, focus, discipline en een duidelijk plan als managementteam. Dankzij OGSM heeft Road Specialties een strategieroadmap met als bestemming een duurzame toekomst.

De uitdaging

 

De wegenbouw moet de omslag naar een duurzame en digitale bedrijfsvoering maken en innovatieve duurzame producten ontwikkelen. Daarnaast heeft de sector te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving, sterke concurrentie, oplopende grondstofprijzen en steeds hogere kwaliteitseisen. Hoe zorg je als directie dat je structureel blijft werken aan de langetermijnvisie, groei en innovatie? Terwijl je bijna al je tijd lijkt nodig te hebben om projecten te managen, efficiëntie te verbeteren en werknemerstevredenheid op peil te houden?  

De oplossing

 

Samen met de directie hebben we in verschillende stappen het strategisch plan voor 2023 -2026 ontwikkeld op basis van het OGSM-model. We zijn gestart met een kwalitatief onderzoek wat resulteerde in een SWOT-analyse. Daarbij keken we naar de huidige organisatie en de toekomstige marktvraag. Duidelijk werd waar binnen de organisatie verbeteringen moesten worden doorgevoerd om de kernactiviteiten kwalitatief en qua efficiëntie te verbeteren. Ook werd duidelijke waar de organisatie moest innoveren om het product- en dienstenaanbod op de toekomstige duurzame vraag te laten aansluiten. In gezamenlijke sessies werd de ambitie en strategie bepaald, evenals financiële en operationele doelen. Dit vertaalde zich in twintig concrete strategische initiatieven, inclusief eigenaarschap en tijdslijnen. 

Het resultaat

 

Voor iedere directie is het lastig om de dagelijkse gang van zaken te managen en tegelijkertijd de organisatie te innoveren. Door OGSM heeft Road Specialties een duidelijke roadmap met prioriteiten waar en hoe het wil groeien, in zowel de tak Wegenbouw als de Specialiteitentak. Daarnaast heeft Road Specialties concrete ambities en plannen om de organisatie te professionaliseren, te verduurzamen en te digitaliseren én zijn er initiatieven om de mensen en de organisatie klaar te stomen voor de toekomst. Met het OGSM-model en communicatieplan, plant de directie structureel tijd in de agenda voor de doorontwikkeling van de strategie, het betrekken van de organisatie en tijdige bijsturing.  

bottom of page