top of page
Company event

Corporate Communicatie

Neem regie over de beeldvorming

Iedere organisatie staat in dagelijks contact met klanten, burgers, investeerders en belanghebbenden. Met uw medewerkers als ambassadeurs, bouwen we aan een duidelijk profiel, goede reputatie en betekenisvolle relaties. We werken onder andere voor CEO's, directies, corporate communicatie, marketing en HR.

Corporate Communicatie

Maturity Assesment

team & beleid 

Corporate communicatie- en reputatiestrategie

Team- en jaarplanontwikkeling

Missie, visie en purpose, Sinek’s Golden Circle

Bedrijfsverhaal & overkoepelende boodschap

Medewerkersbetrokkenheid en interne communicatie 

Interne communicatie- en engagementprogramma’s

Strategie kick-off

meetings management

Directiepresentaties en communicatietrainingen

Communicatie bij transformatieprogramma’s

Implementatie nieuwe strategie

Reorganisaties, fusies & overnames

Nieuwe manier van werken, digitale transformatie, Lean

Cultuurveranderings-programma’s

Externe Communicatie

Stakeholder- assessment

Thought leadership- programma’s  

Financiële

communicatie

Duurzaamheid- en ESG-communicatie 

Social media- en persstrategie

Crisis- en issuemanagement

Assesment en ontwikkeling crisisteam & crisisbeleid  

Issuemanagement &

-communicatie.

bottom of page