top of page
over-vorm 2.jpg
VORM

Bouwende vastgoedontwikkelaar VORM op koers met strategiecommunicatie

Door snelle groei ontstond er behoefte aan een duidelijke en verbindende toekomstvisie en strategie. Samen met de klant bouwden we het communicatiefundament KOERS: een visie, communicatiearchitectuur en een strategisch verhaal. En we hielpen bij de uitvoering. 

De uitdaging

 

De woningbouw en projectontwikkeling kennen flinke strategische uitdagingen. Aan de ene kant is er een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en aan de andere kant een gebrek aan materialen, personeel, grond en bouwvergunningen. Tel daarbij op de snelle digitale en duurzame transformatie en een flinke inflatie. In deze ‘perfect storm’ groeide het Rotterdamse VORM als kool en lanceerde en acquireerde nieuwe bedrijven. Werken aan de onderlinge samenhang tussen de bedrijven en ondersteunende afdelingen werd daarmee steeds belangrijker. Er ontstond een groeiende behoefte aan meer zingeving, een duidelijke toekomstvisie en verbindende doelen, waardevolle onderlinge interactie en kennisdeling.     

 

De oplossing

 

In samenwerking met de afdelingen communicatie, strategie en concepten ontwikkelden we het strategisch communicatiefundament KOERS. We formuleerden een nieuwe missie, visie en interne waarden, een communicatiearchitectuur, strategisch verhaal en we ontwikkelden een plan. In de uitvoering hielpen we bij de ontwikkeling van strategische off-sites en workshops en namen we de speeches van de CEO voor onze rekening. Daarnaast ontwikkelden we een interne purpose-campagne, en adviseerden we bij de in- en externe doorvertaling van de strategie, zoals het corporate jaarverslag, HR-beleid, de website en directiecommunicatie.

 

Winst

 

In turbulente tijden hebben organisaties een duidelijke en werkbare visie, strategische doelen, kaders en waarden nodig. Strategische communicatie helpt de directie haar visie inspirerend en begrijpelijk neer te zetten en maakt strategische prioriteiten inzichtelijk. Zo ontstaan een gemeenschappelijke taal en kaders waarbinnen de directie en de organisatieonderdelen onderling zaken afstemmen en communiceren. Het geeft ieder bedrijfsonderdeel handvatten om de strategie op hun eigen niveau door te vertalen. Het resultaat: betere interne samenwerking, snellere implementatie, focus op de juiste zaken en minder interne weerstand. Iedere verandering is lastig en naarmate er meer successen en resultaten worden gedeeld en de directie als strategie-ambassadeurs zelf het voortouw neemt, groeit het enthousiasme over de ingeslagen richting. Nu het fundament goed is, ligt VORM op KOERS voor de toekomst.

bottom of page