top of page

10 tips voor strategieontwikkeling: laat uw OGSM werken

Image by JESHOOTS.COM

Strategie- en budgetsessies of jaarlijkse operationele plannen, u heeft ze vast allemaal gedaan. Maar hoe vaak hebben ze echt bereikt wat u van plan was? Hoe vaak waren de plannen niet markt-, maar intern gericht, of erger: verdwenen in een la. 10 tips hoe u uw plannen tot leven kunt brengen, zodat ze echt resultaat gaan opleveren.

Te vaak leiden strategiesessies tot politiek gekonkel, gebruiken ontzettend veel middelen, tijd en leiden tot vaak tot frustratie. Het faciliteren van succesvolle strategiesessies is een fundamenteel onderdeel van onze praktijk. We hebben geleerd dat de onderstaande tips  frustraties wegnemen en leiden tot een strak gepland en alomvattend strategieplan waarin goed wordt samengewerkt.

Strategietips voor een succesvol strategisch plan


1. Voorkom navelstaren.

 

Zorg voor extern perspectief van uw klanten en de markt. Doe een Voice of the Customer (VOC) analyse. Ontdek markttrends, observeer concurrenten. Beperk uw analyse niet tot de meningen in eigen kring, maar doe een outside-in assessment.

2. Waar wilt u naar toe?

 

Heeft u goed voor ogen waar u over 36 maanden wilt staan met uw team en organisatie? Weet u hoe u daar moet komen en welke capaciteiten je daar intern voor moet gaan opbouwen? Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie wint in de markt, de juiste producten en diensten hebben of ontwikkelen? En wat voor organisatie heeft u nodig? Antwoorden op deze vragen helpen u bij het opstellen van de roadmap.

3. Waar sta je op dit moment?

 

Krijg een eerlijk beeld van uw organisatie op basis van de outside-in assessment. Dat werkt alleen als je heel eerlijk met elkaar bent, waarbij je heilige huisjes niet vermijdt.  Waar zitten onzichtbare kosten, zitten ego's en de geschiedenis in de weg? Geen eenvoudige opgave, wel noodzakelijk. Want zonder deze openhartige en eerlijke analyse wordt het moeilijk om de echt essentiële veranderingen aan te brengen die nodig.

4. Werk achteruit.

 

Wanneer je begint met bouwen is het beste vertrekpunt het eindpunt over 36 maanden. Bouw vervolgens de roadmap voor de komende die u van het nu tot het eindpunt brengt. Gebruik de gap-analyse om de beste route tussen de twee te bepalen en welke capaciteiten u moet bouwen of kopen. Zorg ervoor dat u het plan stapsgewijs opbouwt en uitvoert (eet de olifant hapje voor hapje).

5. Hoe betaal je ervoor?

 

Met inspiratie, ambitie en innerlijke overtuiging komt u een heel eind. Maar strategische veranderingen kosten ook geld. Zoek uit wat het gaat kosten. Neem de investeringen op in het (jaar)plan om de ambities te kunnen realiseren. Denk niet alleen aan financiële investeringen. Er is ook menskracht (indirecte kosten) nodig om projecten te realiseren. Kan dit binnen de huidige FTE of moeten er (tijdelijk) mensen bijkomen? Communiceer top- en Bottom-line verwachtingen op gedetailleerd niveau naar de organisatie op een geloofwaardig en reële manier.

6. Communiceer, communiceer, communiceer.

Een strategie die niet begrepen, geloofd, geaccepteerd of onthouden wordt, bestaat alleen op papier. Strategie = gedragsverandering. Zorg dat u maximaal aandacht geeft aan het betrekken van het management en medewerkers tijdens het proces en implementatie. Geloof in de kracht van herhaling en communiceer tot ver nadat u er zelf schoon genoeg van heeft.  Gouden regel: start met het management. Ieder lid moet op eenvoudige wijze aan iedere klant of medewerker kunnen uitleggen wat de nieuwe strategie behelst en wat dit in grote lijnen gaat opleveren voor de toehoorder.

7. Prioriteer totdat het pijn doet.

 

Geef prioriteit aan het werk dat nodig is om het plan op te leveren. Baseer uw prioriteringsbeslissingen op vijf criteria: rendement op investering, eenvoudige implementatie, klantwaarde, concurrentievermogen en terugverdientijd. Blijf de voortgang van de werkzaamheden volgen en blijf prioriteren of basis van nieuwe inzichten.

8. Zorg dat de prioriteiten de middelen krijgen

 

Zorg ervoor dat bij de toewijzing van mensen en middelen rekening wordt gehouden met de strategische prioriteiten en de beschikbare middelen. Wees reëel over knelpunten. Verdeel taken en talenten goed, maar pas op dat u niet te veel van één persoon verlangt. Overweeg om bepaalde werkzaamheden uit te besteden, zodat er intern geen bottleneck ontstaat en de planning gehaald kan worden. Tot slot: het is beter om een beperkt aantal projecten volledig te laten slagen, dan veel projecten half. Het is een dooddoener maar een valkuil waar maar weinig bedrijven niet in vallen. 

9. Scorekaart en voortgang bijhouden.

 

Heb duidelijk voor ogen wat belangrijk is om te meten. Het bijhouden, analyseren en communiceren van KPI’s zijn een belangrijk instrument voor gedragsverandering. U hoeft er niet veel te hebben als ze maar op het goede gedrag sturen. Zorg ervoor dat de organisatie niet veel tijd nodig heeft om gegevens bij te houden. Ervaring leert dat dit anders niet wordt volgehouden. Reageer niet overdreven op de gegevens, het gaat in eerste instantie om de trend, het gesprek en de veranderingen die ze te weeg brengen.

10. Herzien. Herzien.

 

Vernieuw uw plan elke zes maanden op basis van de resultaten. U moet in staat zijn om te reageren op veranderingen in de markten en het plan aan te passen.

bottom of page