top of page
Young hacker in data security concept.jpg
Hoffmann Security

Ontwikkeling  groeiplan en strategie Cybersecurity-afdeling geeft Hoffmann focus

Hoffmann, een bedrijf in bedrijfsfraudebestrijding en cybersecurity, wilde bepalen in welke markten en producten het moest gaan investeren om te groeien. Daarnaast zocht de cybersecurity-afdeling naar een integrale meerjarenstrategie. Het OGSM-strategietraject bood uitkomst voor de cybersecurity-unit. Voor het  groeiprogramma werd een andere aanpak gekozen. 

De uitdaging

 

De nog vrij jonge afdelingen Cybersecurity & Risk Management (CS&RM) van Hoffmann wilden een gezamenlijke ambitie en groeiplan voor de komende vier jaar formuleren. Het integrale strategisch businessplan moest zowel de merkpositionering, proposities en markten als de interne cultuur en organisatie omvatten. Voor het Hoffmann-brede groeiprogramma werd de focus gelegd op de identificatie van de groeigebieden met de grootste potentie en een terugverdientijd van investeringen binnen twee jaar. 

 

De oplossing

Voor CS en RM hebben we op basis van kwalitatieve interviews en een markt- en competitieanalyse een SWOT-analyse ontwikkeld en advies uitgebracht. In ons advies kwamen zaken naar voren als merkpositionering, betere marktsegmentatie, sales- en partneringaanpak, innovatie van huidige en nieuwe proposities, marketingcommunicatie, procesoptimalisatie en organisatiebeleid. Tijdens een aantal bijeenkomsten werd er door het kernteam een OGSM-strategieplan ontwikkeld met concrete doelstellingen, KPI’s, acties en tijdslijnen.

 

Voor het groeiprogramma hebben we na interviews met de directie en specialisten in combinatie met de marktanalyse een SWOT-analyse ontwikkeld. Vervolgens zijn met deze groep tijdens strategiesessies de focusgebieden bepaald op basis van een groeimatrix. Hieruit kwam naar voren welke van de huidige proposities het bedrijf in bestaande markten sneller kon laten groeien en in welke nieuwe markten er mogelijkheden zijn met het huidige portfolio. Een andere uitkomst was de identificatie van nieuwe proposities op basis van Hoffmann's huidige competenties en groeiende klantbehoeftes.

Winst

 

Twee trajecten met deels overlappende en deels andere doelstellingen, maar met één gemeenschappelijke uitkomst: samen als team tot een begrijpelijk en geaccepteerd resultaat komen. In beide gevallen bood de analyse, het traject en het plan nieuwe inzichten en duidelijke keuzes. Daarmee is een grondige basis gelegd voor het management om goed afgewogen beslissingen te maken. Iedereen die het proces doorlopen heeft, kent de afwegingen en heeft de uitkomsten geïnternaliseerd. En dat is een essentiele voorwaarden om interne veranderingen snel en met succes tot stand te brengen.

bottom of page