top of page
nldigital.jpeg
NLDigital

Groei leden en meer invloed brancheorganisatie door positionering en strategieplanning

Brancheorganisatie NLdigital wilde groeien in invloed en in ledental. Samen ontwikkelden we de (merk)positionering, het strategisch plan (OGSM) en een organisatiemodel, zodat het bedrijf beter kan inspelen op de toekomst.

De uitdaging

 

Door de snelle verandering in de ICT-markt, ontstond er een groeiende behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief voor de branchevereniging NLdigital. Terwijl aan de ene kant lidmaatschap van een brancheorganisatie in Nederland steeds minder vanzelfsprekend is, groeit en verbreedt de ICT-markt en de digitale markt juist. Nieuwe organisaties die niet snel geneigd waren om zich bij een brancheorganisatie aan te sluiten, doen dat nu wel. Welke rol moet NLdigital in de toekomst innemen? Wat is de ambitie en welke diensten sluiten daarbij aan? En hoe zorg je ervoor dat die ambities ook waargemaakt worden? NLdigital vroeg aan WhatMatterZ om een toekomstbestendige strategie en organisatie te ontwikkelen en een start te maken met de transformatie.​​

 

De oplossing

 

NLdigital is samen met WhatMatterZ een strategisch traject gestart. Er is gekeken naar de toekomstige (merk)positionering, reputatie, het strategisch driejarenplan op basis van de OGSM-methodiek, de organisatiestructuur en interne aansturing van het kantoor. 

Gedurende het project is de hele organisatie intensief betrokken bij de voortgang en beslissingen.​ Gestart werd met een grondige (SWOT-)analyse van de situatie op basis van interne en externe interviews, gevolgd door een tweedaagse OGSM-strategieworkshop met het management en interne specialisten. Tijdens deze workshop zijn de langetermijndoelstellingen, KPI’s en vier strategische uitgangspunten bepaald. Daarnaast zijn voor iedere strategie de belangrijkste projecten gedefinieerd, inclusief tijdspad en verantwoordelijkheden. Tijdens de uitwerkfase is aan de verdere detaillering en onderbouwing van de strategie gewerkt.​ 

Omdat de organisatie een flinke strategische wending maakte, is er een interne organisatiestrategie aan de OGSM toegevoegd. Samen met WhatMatterZ is naar de structuur, aansturing, besluitvorming, vaardigheden en capaciteit van de organisatie gekeken en zijn de eerste wijzigingen doorgevoerd.​ Het strategisch plan vormde tevens de basis voor de nieuwe merkpositionering van NLdigital. ​

Het resultaat

 

De organisatie heeft een heldere visie op de toekomst, een merkpositionering en een duidelijke focus op de groei en impact. De nieuwe organisatie is nu beter in staat om de strategie uit te voeren. Het toewijzen van mensen, middelen, budgetten en slagingskansen van projecten zijn sterk verbeterd. Door het gebruik van OGSM-instrumentaria heeft het management tevens meer focus op de aansturing van de langetermijnstrategie. Daarnaast zijn de prioriteiten en verantwoordelijkheden in de organisatie duidelijker. Naar aanleiding van de nieuwe positionering kreeg Nederland ICT een nieuwe naam: NLdigital.   

bottom of page